Per Fugellis resept

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg

Per Fugelli nettVerdighet, handlingsrom i eget liv, tilhørighet, mening og likevekt bør står på resepten, mener Per Fugelli.

– Vi er medfødte feilvarer. Og det er viktig å være glad i seg selv med sin styrke og sin svakhet. Å være et ekte blandingsmenneske, sier folk som bor på Værøy Røst. Å vise sitt sanne ansikt. Uten maske, sier Per Fugelli, og gir enda en leveregel med på veien:

– Godta vår smerte, forandre det vi kan og le av resten.

Professor i allmenn- og sosialmedisin, Per Fugelli, delte villig ut sin resept fylt med kunnskap og erfaring. Livsvisdommen ble krydret med betraktninger og opplevelser sammen med blant annet barnebarna.

– Mennesket er menneskets helsekilde. Og for en mann på 70 år kan det være barnebarnet, sier Fugelli, og legger til at det han er i dag er påvirket av hans møte med andre mennesker gjennom hele livet.

– Mennesket er ikke ett 1-tall. Vi ønsker alle tilhørighet og være en del av flokken. Helsens ligning = kropp x sjel x flokk2, sier Per Fugelli og understreker helsegevinsten i trivselen med oss selv og andre.

99.99 prosent lik cellekjerne

– Vår innsats bør konsentreres om 1) fattigdom, da dette stjeler verdighet. 2) De unge som dropper ut av videregående skole. 3) De vi påfører mindreverd (enten fordi de har en annen gud eller annen hudfarge). Jordas befolkning har 99,99 prosent lik cellekjerne, forteller Per Fugelli, og understreker viktigheten av å bli sett og godtatt som meg, samt å ha handlingsrom i eget liv.

– Vi tror vi kan skape himmel på jorden, at vi kan leve et liv uten lidelse. Vi krever det umulige og derfor blir vi kronisk misfornøyde, mener Fugelli, som selv har levd med kreft som har kommet og gått i fem år.

Sykdomsfred og selvangivelse

– Å ha kreft har også noen lyspunkter, da det gir ny lærdom. Innimellom får du god tid, en slags sykdomsfred, hvor du kan tenke deg om og kjenne etter hvordan du har det i dette samfunnet som lider av kollektiv hyperaktivitet. Man kan lage sin siste selvangivelse, sier Per Fugelli, og viser forsamlingen hva som står på hans resept og som har gitt ham et god nok liv:

– Verdighet, handlingsrom i eget liv, tilhørighet, mening og likevekt. Det er både et personlig og politisk ansvar å oppfylle de fem punktene på resepten, mener Fugelli.

– Vi er medfødte feilvarer. Og det er viktig å være glad i seg selv med sin styrke og sin svakhet. Å være et ekte blandingsmenneske, sier folk som bor på Værøy Røst. Å vise sitt sanne ansikt. Uten maske, sier Per Fugelli, og gir enda en leveregel med på veien:

– Godta vår smerte, forandre det vi kan og le av resten.

For som kjent forlenger og beriker en god latter livet.