Tell innholdet i livet, ikke rynkene

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg Tidligere NRK-journalist, Åshild Ulstrup, mener at man skal ta initiativ og presse seg litt mer. Samt sprette champagnen og leve livet! Åshild Ulstrup, livets frilanser på fast lønn, som hun selv sa, foredrar om Alder – ingen diagnose. – De aller fleste har drømmer, lyster og vilje i godt Read more about Tell innholdet i livet, ikke rynkene[…]