Med vannmåler er penger spart

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Se storheten i det lille, en vannmåler gavner hver enkelt og hele samfunnet. Det er for lengst opplest og vedtatt: Med vannmåler i boligen er du sikret kontroll over eget vannforbruk, og kan oppdage lekkasje, som for eksempel utette stikkledninger og utett sanitæranlegg, på et tidlig tidspunkt.

Selv i 2024 opplever noen at et firehodet troll spenner beina unna og hindrer installasjon av vannmåler. Dette enkle tiltaket som gir større sikkerhet og mer rettferdighet, da du betaler for det du bruker!

Kommunen

Drammen kommune reklamerer på sine nettsider med gratis vannmåler og viktigheten av å ha vannmåler: Vannmåleren er kommunens eiendom. Kommunen dekker derfor kostnaden av vannmåleren, mens du som bruker må betale for montering av måleren.

Hvorfor må da noen kjøpe private vannmålere, andre ikke? Hva gjør Drammen kommune for å sikre at alle – også hver enkelt leilighet i for eksempel sameie og boligbyggelag – installerer vannmålere?

Denne våren starter arbeidet med å skifte ut manuelle vannmålere med fjernavleste målere i alle boliger i kommunen, så da blir det like enkelt som med strømforbruket. Vannforbruket betales direkte til kommunen. Hva med de som har private vannmålere, blir disse skiftet ut på lik linje som kommunens målere, men til selvkost? Skal «privatkundene» betale vannavgiften direkte til kommunen?

Boligbyggelag og sameie

Har Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO) – med over 32 000 medlemmer – en felles strategi, der alle boenheter skal installere vannmålere? Informerer og bevisstgjør NBBO sine medlemmer og styrer om nytteverdien av vannmålere?

Boligbyggelaget skal vel ikke ha ansvaret for at hver og én av medlemmene betaler sine utgifter, som for eksempel vannforbruket? I de tilfellene hvor regningen ikke betales, akkurat som felleskostnad og strøm, har vel boligbyggelaget en løsning?

Gamle boligblokker bør ha samme standardkrav som nybygg hvor målere automatisk installeres, på lik linje med en plan om energieffektivisering av resten av bygningskroppen med sine tak, vegger, vinduer og dører. Dette er miljøtiltak som tjener hver enkelt og hele samfunnet. Boligeiernes interesseorganisasjoner bør også jobbe aktivt med bevisstgjøring av medlemmer og styrer.

Styret

Når alt vannforbruket bokstavelig talt går i det store sluket, fordi kostnaden er et kollektivt ansvar og dekkes av felleskostnadene, pulveriseres ofte motivasjonen med å spare vann. Det må ofte merkes på egen pung før det skjer en holdningsendring.

Hvem syns det er rettferdig at aleneboeren på nitti år, som dusjer én gang i uka, skal betale like mye som en barnefamilie med to yrkesaktive foreldre og tre tenåringsbarn som «bor» i dusjen, og hvor vaske- og oppvaskmaskin er i flittig bruk? Slik er det i dag når borettsrettslaget ikke har installert vannmåler i hver enkelt leilighet.

Et styre kan også trenere installasjon i en årrekke, uvisst av hvilken grunn annet enn at styremedlemmene selv tjener på at andre bidrar til å subsidiere deres forbruk. Ved hver generalforsamling er det gjerne vikarierende motiver for ikke å installere vannmålere. Det er jo alltid så mye annet penger skal brukes til. Det er ganske kortsynt å ikke se at vannmålere vil spare penger både i det korte og lange løp. Det er det ikke så mange andre utgiftsposter på budsjettet som gjør.

Innbyggeren

Foreldre- og besteforeldregenerasjonen med egoistiske briller på vender ryggen til kommende generasjoners utfordringer med klimaforandringer med mer. Vann er og blir en knapphetsressurs, og med ekstremvær og tørkesomrer, blir det ekstra viktig å være bevisst, både på mikro- og makronivå, sitt vannforbruk i årene som kommer.

Start med installer vannmåler – enklere kan det ikke bli. Spar både miljø og penger – en gevinst for deg og samfunnet. Vi må alle dra i samme bærekraftig retning. Målet må være at vi sikrer oss rent vann i springen til enhver tid. Og da forsvinner trollet med fire hoder helt av seg selv. Trollet tåler verken lys eller vann!

Legg igjen en kommentar