Befolkningens eller bilens by?

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg

Samferdsel. Kollektiv. Trafikk. Jernbane. Vei.

Befolkningen på Bragernes har mottatt et informasjonsskriv om etterbruksprosjektet, hvor avsenderne, vegvesenet og kommunen, også ønsker oss en hyggelig førjulstid. Teksten er illustrert med en tegning, som viser en bilfri Hauges gate/Engene. Det kryr av mennesker på fortauet, samt en slank figur som beveger seg over fotgjengerfeltet.

Engene blir i disse dager oppgradert og tilrettelagt for redusert gatetverrsnitt, med bredere fortau og vikeplikt for fotgjengere og syklister i kryss. Det skal lages enkelte opphøyde fotgjengerkrysninger, som hindrer hastverksbilister å kjøre gjennom indre sone på Bragernes.

Drammens styrende organer vil at byen skal vokse fram mot jubileet i 2011. De ønsker at folk skal bo i byen, samt at det er liv og røre i den også etter at butikker og kontorer stenger om kvelden. Da må det tilrettelegges for dette i handling, ikke bare som pene pynteord i form av framtidsvyer på et glanset papir. Å drive byutvikling for menigmann er et sisyfosarbeid. Ikke før er man ferdig med en sak, så må man ta på seg boksehanskene og gå i ringen igjen. Nye runder med en kampklar politiker Goliat, som venter på innbygger David. Men heldigvis er det ikke alltid størrelse og makt som teller mest – og vet best. Nå har politikerne fremmet et forslag om å stenge Engene for biltrafikk. Beboerne i parallellgatene ovenfor føler seg overkjørt. Bilen kjøres fram i første rekke nok en gang.

I Engene er det stort sett butikker, restauranter og kontorer. Det er tross alt bedre at bilene bruker denne gjennomfartsåra enn parallell- og sidegatene, hvor beboelseshusene ligger tett i tett. Mange har flyttet hit i de senere årene: De er lokket hit av politikernes løfte om at den myke trafikant betyr mer enn den harde. Arups gate, Cappelens gate, Thornegata og Rådhusgata inngår heller ikke i etterbruksprosjektet, som tilpasser gatenettet til redusert fart og ferdsel.

Miljømessig er det klokest å velge kortest avstand fra A til Å. Derfor er det brist på all logikk og Bedre luft i Drammens politikk at biltrafikken skal ledes på kryss og tvers, gate opp og gate ned i beboelsesområdene på Bragernes, i stedet for å velge den strake og korteste veien: Engene og Hauges gate.

I disse dager er trafikken gjemt og glemt. For noen er den ute av syn, ute av sinn. Men ikke for andre. Som illsinte veps durer den rundt i alle sidegatene, hvor Cappelens gate må gape over og svelge det meste av gjennomgangstrafikken. Beboerne har stilltiende godtatt den midlertidig støyende og forurensende trafikkomleggingen, men nå får man plutselig høre at det er snakk om en permanent løsning. Folk er som regel fornuftige og fleksibel. Slike positive egenskaper er lettere å inneha over et visst tidsperspektiv, men når vi nå hører at Engene skal stenges for godt, føler vi oss holdt for narr. Da er det på tide å slå hardt i bilpanseret.

Det blir en sovepute for politikerne å gjemme bort trafikken i smågatene ovenfor gjennomfartsåra Engene/Hauges gate. La trafikken være utenfor rådhuset og politikernes bystyresal, slik at de hele tida ser og blir påminnet om at de fortsatt må jobbe for å redusere biltrafikken i den indre bysonen. Ikke belast smågatene med denne trafikken. Her bor folk, store og små. Vi ønsker trygge og sunne boforhold, ikke et bomiljø med lukkede vinduer og mennesketomme gater, hvor bilistene regjerer og har herredømme.

Vi ønsker lykke til med etterbruksprosjektet i Engene og Hauges gate, som nå tilpasser gatenettet til den framtidige trafikkmengden. Og vi ser virkelig fram til at denne veistrekningen åpnes igjen til neste år – som planlagt – for biltrafikk.

Thornegatas Venner

Publisert i Drammens Tiende.

Legg igjen en kommentar