En prat ved årets slutt – Lise Christoffersen og Nils Fredrik Wisløff

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Ordfører Lise Christoffersen og rådmann Nils Fredrik Wisløff ser tilbake på året som snart ebber ut. De tar også på seg framtidsbrille. Vi lar Lise først komme til ordet.

Hvis sønnen din ønsker å bli ordfører, hva sier du da?

– Stå på. Det er en spennende jobb. Ja, det er en jobb jeg absolutt vil anbefale.

Se tilbake på 2002 – hva har gledet deg mest?

– Jeg vil ta med 30. november 2001, da KinoCity åpnet. Kinoen har opplevd et høyere besøkstall enn forventet, og hele miljøet rundt mediahuset har en positiv effekt på byen. Aktivitetene i Drammen skaper positive oppslag i riksmedia, og investorene vender tilbake. Kommunen tilrettelegger tilbudene og folk bruker dem. Vi ønsker å sette fokus på alt det positive i Drammen – uten å glemme velferdstilbudene. Nå blir det form og farge på byen vår, og vi ser resultatene av årelang planlegging.

Torget opprustes. Vi åpner etappevis på Marienlyst: Kunstgressbanen er forvandlet til Norges største isflate med et yrende liv. Vi opplever oppsving i den frivillige aktiviteten, samt den mer profesjonelle: I januar arrangeres junior skøyte-NM. Vi har rustet opp friidrettsbanen, Union Brygge er under utvikling. Bragernestunnelen ble åpnet med folkefest i gatene. Det samme med Elvefestivalen. Den nye tribunen på Marienlyst er snart ferdig, og vi får én av Norges mest intime fotballstadioner. Strømsgodset rykket dessverre ikke opp i eliteserien, så man kan forvente et lavere besøkstall til neste år, men også her må det kunne være mulig å snu negativt til positivt. Vi har Godsetunionen og «de små blå», som ar gått på kamp hele sitt liv, men av en eller annen grunn ikke får det til lenger?

Kanskje SIF, kommunen og de frivillige kan få eldre og handikappede ut av isolasjonen og til sosial samling på tribunene? Det kunne være en fin måte å videreutvikle partnerskapsavtalen med idretten på. Vi har nettopp vedtatt at den skal utvides til å omfatte barnehagene og skolefritidsordningene for å øke den fysiske aktiviteten blant barn. Her ser vi allerede foruroligende tendenser til helsemessig forfall, så vedtaket er gjort i et folkehelseperspektiv for å forebygge og skape bedre livskvalitet.

Hva er det mest negative?

– Vi har fremdeles ikke full barnehagedekning. Bare 70 prosent.

En utvidet motorveibru vil rive opp bystrukturen på begge sider av elva og legge beslag på store arealer, som er et knapphetsgode i en by, samt sperre utsikten elv, by, fjord. Dette synes jeg er tragisk med hensyn til verdier og holdninger. Både tid og penger brukes som argumenter for å tvinge fram et prosjekt, hvor det har gått prestisje i valg av løsning. Drammensernes kompromissforslag med to felt under elva ble avvist uten at det ble utredet ordentlig. Hittil har vi forhandlet veipakka i to omganger, begge gangene med det statlige embetsverket som forhandlingspartner, men uten at de har nødvendige fullmakter eller god nok forankring oppover i systemet med å sikre penger til å holde det avtalte tempoet. Første avtale var i 1991 med sluttføring i 2005. Andre avtale var i 2000 med sluttføring i 2008. Begge er brutt, den siste før blekket var tørt.

Som politiker ønsker jeg å forhandle med politisk nivå, da det er på dette nivået løsningen ligger. Sentrale og lokale politikere mister tillit i befolkningen hvis vi ikke greier å gjennomføre det vi sier vi skal. Politikere skal ikke forhandle med ansatte tjenestemenn. Det er noe i den demokratiske sjela mi som stritter i mot når den politiske dialogen mellom folkevalgte skal gå via embetsverket.

Hva tror du vil glede deg mest i året som kommer?

– Det er ei snor jeg gjerne vil klippe før jeg takker av som ordfører: åpningen av internasjonalt kultursenter på Union. Nest etter Oslo har Drammen Norges høyeste andel av innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn. Vi har dessverre ikke klart å nyttiggjøre oss deres ressurser. Et slikt kultursenter skal bli en smeltedigel med en helt spesiell drammenskultur. Drammens historie er tuftet på kontakten med utlandet. Rockescene, kulturskole, Matendo, Brageteateret, Drammen barne- og ungdomsteater – ja, allerede nå ligger mye og venter på videreføring og utvidelse. Kulturrådet har bevilget penger til senteret: Det viser at det vi holder på med i Drammen ikke bare er til «innvortes» bruk, men har betydning også på det nasjonale plan.

Neste års negative sider?

– Vi sliter og vil komme til å slite med dårlig økonomi. Målet er å få på plass en god økonomistyring. Vi bruker mer penger enn alle på alt, derfor har vi en del å gå på. Dessuten er det mye å hente på utradisjonelle løsninger. At vi har omorganisert kommunen, både politisk og administrativt, er nettopp for å jobbe mer på tvers av gamle stengsler. Partnerskapsavtalen med idretten er ett eksempel. Serviceavtaler må på plass, slik at vi synliggjør hva folk kan forvente av oss. Politikerne må ansvarliggjøres. Utfordringen blir å få en god valgdeltakelse. Per i dag er jeg redd for at den kan bli dårlig. Vi, politikerne, må vise at det nytter å være aktiv.

Hva ønsker du deg til jul?

– Da jeg har nok ting, ønsker jeg meg konsert- og teaterbilletter, eller utenlandsreiser. Dessuten er jeg glad i musikk og bøker.

Hva ville du gitt i julegave til de ansatte, uten å skjele til penger?

– Jeg ønsker at de tar del i byens mange aktiviteter. Så hva med et «Elvepass», gratis adgang til Elvefestivalens tilbud?

Hva ville du gitt i julegave til byens innbyggere, fortsatt uten å skjele til penger?

– Fortsette å gi dem gode, kulturelle opplevelser.

Så overlater vi ordet til Nils:

Hvis barna dine ønsker å bli rådmann, hva sier du da?

– Finn på noe annet. Som rådmann er det mange som «eier» deg. På den annen side er det en spennende jobb.

Se tilbake på 2002 – hva har gledet deg mest?

– I denne perioden scorer byutvikling høyt. Trafikkmønsteret har bedret seg, folketallet har økt og vi har mange reguleringsplaner klare for neste vekstbølge. Fire nye bo- og servicesentre er i virksomhet, og på nyåret innvies enda ett.

Hva er det mest negative?

– Det at vi ikke kvalitetssikret overgangen til nytt økonomisystem, samt at vi undervurderte dets kompleksitet. Vi har nå tillitsproblemer, fordi vi ikke tråkket inn bremsen tidligere. Dette året har også vært preget av vanskelige personalsaker, som igjen krever mye tillitsoppbygging. Personlig liker jeg å være litt uavhengig og lede på det overordnede planet, slik at organisasjonen «ruller», og hvor mange utfordringer blir løst av klokere hoder enn mitt eget.

Hva tror du vil glede deg mest i året som kommer?

– At vi får full orden på økonomien, og at vi klarer å leve med et stramt budsjett. Administrasjonen er effektivisert med gode rutiner, og servicetorget er i full drift. Samt at innbyggerne ikke kan få fullrost kommunen sin nok. Bragernes torg er ferdig utbygget, og byggeaktiviteten pågår for fullt på Strømsø torg. Bussterminalen og Kreftingsgate er i rute, og Strømsgodset rykker opp i tippeligaen.

Neste års negative sider?

– Hvis vi må få ned bemanningen ved bruk av andre virkemidler enn frivillighet, vil det være trist for en rådmann.

Hva ønsker du deg til jul?

– Jeg ønsker meg alltid nye hansker. Dessuten ny parkas, som jeg også mistet i fjor. Og så har jeg alltid behov for nye sokker.

Hva ville du gi i julegave til de ansatte, uten å skjele til penger?

– De fortjener en juleglede.

Hva ville du gi i julegave til byens innbyggere, fortsatt uten å skjele til penger?

– Et budsjett i balanse. Og en fullført Veipakke Drammen. Uten bompengeavgift.

2002.

Legg igjen en kommentar