Home-Start Familiekontakten er i gang – nytt tilbud til barnefamilier med minst ett barn under sju år

Tekst: Birgitte Simensen Berg

“Lykken ligger ikke i å eie, men i det å gjøre godt. Dele med en venn av de goder man har fått”. Har du lyst til å dele goder og hjelpe barnefamilier i Drammen? Da kan du ta kontakt med Kari Knudsen på telefon 32 83 39 93.

Hjelp og støtte
Nestekjærlighet og omsorg bør inn i husvarmen igjen, og ett av tiltakene i riktig retning er Home-Start Familiekontakten.

– Vi ønsker at foreldre med overskudd og interesse kan strekke ut en hjelpende hånd til foreldre, som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, sier Kari Knudsen, koordinator og leder av Familiekontakten med det engelske navnet Home-Start. Home-Start startet i 1973 i England, og kom til Norge i 1995, og Drammen er det tiende kontoret som opprettes her i landet. Kontorets støttespillere er Frelsesarmeen, kommunens helse- og sosialsektor og fylkeskommunen. Home-Start skal ikke overta, men være et tillegg til det offentlige hjelpeapparatet. Frivillighetssentralen er Familiekontaktens nærmeste nabo.

– Jeg har et nært samarbeid med Frivillighetssentralen, noe som har vært utrolig verdifullt for meg. Spesielt har de vært til god hjelp og støtte for meg i startfasen, sier Kari. Hun håper og tror at de også i årene framover blir viktige samarbeidspartnere:

– Vi skal ikke konkurrere, men supplere hverandre. I november var det kursstart for de som vil bli frivillige familiekontakter, et kurs som strekker seg over 10 uker. Etter jul regner Kari Knudsen med at Home-Start kan ta i mot småbarnsfamilier som ønsker hjelp og støtte.

Barn i høysete
Familiekontaktene kan gi støtte, vennskap og praktisk hjelp til barnefamilier, som i en periode jobber litt i motbakke. Kontaktpersoner kan være menn og kvinner i alle aldre og med foreldreerfaring eller annen relevant bakgrunn, og som kan tenke seg å tilbringe to til fire timer i uka sammen med familien. Avtalen kan strekke seg over noen måneder for å hjelpe en familie “over kneika”. Det kan være alt fra praktisk hjelp til en samtalepartner og en turkamerat.

– Det er viktig at det ikke bare er familier i krise som kan søke hjelp. Så enkelt som hjelp til barnepass for å vaske og rydde kan det også være behov for. Det er ikke alle småbarnsfamilier som har nettverk med familie som tanter, onkler og besteforeldre, og noen syns det kanskje er vanskelig å ta kontakt med det offentlige. Derfor er Home-Start Familiekontakten en kjærkomment tilbud.

– Vi har taushetsplikt, men meldeplikt, forteller Kari, – så hvis vi oppdager situasjoner som er skadelig for familien eller barnet må vi melde fra.

Venn og medmenneske
– Nesten alle familier opplever én stresset situasjon i livet, mener Kari Knudsen, og da er det viktig med en venn og et medmenneske. Familiekontakten skal oppmuntre familiemedlemmene til å ta i bruk egne ressurser og skape egne nettverk. Foreldre skal hjelpe foreldre, en hjelp som skal bygges på raushet, glede, omsorg og tid til hverandre. Home-Start Familiekontakten skal forebygge kriser, og det hender at de som selv har fått hjelp til å komme over kneika melder seg senere som frivillig familiekontakt.

– Bare det at et menneske bruker tid på meg er positivt og legende i seg selv, mener Kari Knudsen, som selv har stor tro på prosjektet, som kan få hjertesukk og motløshet til å gå over i tiltakslyst og optimisme.

Publisert i 1999.

 

Legg igjen en kommentar