Ta vare på seg selv

Tekst: Birgitte Simensen Berg

TRÅD (Tverrfaglig rådgivingsgruppe i Drammen kommune for alvorlig syke, dødende og deres pårørende)s siste samling før jul tok opp emnet “Hvordan være omsorgsperson og samtidig ta vare på seg selv”. Foredragsholder var ergoterapeut Janette Kaggestad fra Modum Bad.

Vi lever i trøtthetens tid. Å gjøre noe har verdi i seg selv. Livslang læring. Krav om å stå på. Vær flink. Vi stiller opp på mange areaner. Vi blir aldri ferdige.

– På Aristoteles tid var det bare slavene som hadde det travelt. Dagens skolerte mennesker er tidsslaver, sier Janette Kaggestad, og ser ut over forsamlingen av omsorgspersoner i det hun tar opp det aktuelle temaet utbrenthet.

Den moderne skammen er ikke å realisere seg selv (Finn Skårderud).

Det lyser rødt
Hvordan er det å være utbrent, utladet eller uttappet? Symptomer på at noe kan være galt er når du føler deg trøtt, utmattet, irritabel, anspent og full av smerter. Du opplever redusert jobbytelse og evne til å vise medfølelse, samt håpløshet, skyld og selvforakt.

– Vi beveger oss fra å være entusiastisk til opplevd stagnasjon, deretter frustrasjon før vi havner i den apatiske fasen, forklarer Janette Kaggestad. Visse personlighetstrekk er mer disponert for utbrenning: Avhengig av andres ros og oppmerksomhet, forsert modenhet og ansvar, streng samvittighet, aggresjonshemning, manglende grenser for egen ytelse. Hvis vi samtidig føler at vi er utsatt for store krav, liten kontroll og støtte forkorter dette veien mot tilstanden utbrenthet.

Hva hjelper det med skuddsikker vest, når skuddet kommer innenfra (Per Fuggeli).

Det lyser gult
– Jeg brenner for at vi snakker om oss selv som et helt menneske, sier Janette Kaggestad.

– Våre kroppslige reaksjoner er ofte “det lille barnet” som prøver å fortelle oss om hvor sårbare vi er. Vi må få autoriteten tilbake i vårt eget liv, understreker Kaggestad. Og nevner forskjellige gjøremål som kan forebygge utbrenthet: redusere belastningen, innøve ordet NEI, gjøre gode ting mot deg selv, avreagere gjennom samtale, fysisk aktivitet (i følge Søren Kierkegaard kan man gå fra enhver sykdom) og humor, forpliktende fordeling av tid til privatliv. Det er viktig med balanse mellom aktivitet og hvile.

Det jeg blir bevisst, kan jeg ofte gjøre noe med. Det som blir ubevisst gjør ofte noe med meg (Gordon Johnsen).

Det lyser grønt
Hvordan kan du da være omsorgsperson og samtidig ta vare på deg selv gjennom livet? Vi lever lenge i dag: for 100 år siden var gjennomsnittsalderen for kvinner 48 år, i dag nærmer den seg 90 år. Janette Kaggestad kommer med noen gode råd: Ha minst én stabil voksenkontakt utenom jobben, bevisstgjøring og aksept av egne allmakts- og avhengighetsbehov og vær varsom med alkohol.

I jobbsammenheng er det viktig å gjøre kollegaen god, øke bevisstheten på positiv tilbakemelding og å takle utakknemlighet, øve på å gi og ta i mot, unngå at én person har alle de vanskelige sakene, og inviter andre inn i de ting du ikke selv er så god på. – Husk at det alltid er mulig å bryte den onde sirkel, da følelsene er resultat av tankene. Så tren på å bli kjent med deres egne kroppsignaler, oppfordrer Janette Kaggestad til slutt.

Verda hadde vore ein betre plass om alle hadde ein hale å vise kjenslene med (Hårek).

Leveregelen i Modum Bads gule trehus er: ro, raushet og romslighet.

Publisert i 2002,

Legg igjen en kommentar