Ulønnet, men ikke uten belønning

Tekst: Birgitte Simensen Berg

Fakta:

Hva er en frivillighetssentral?
– et bindeledd og en møteplass mellom det offentlige, frivillige organisasjoner, lokale sammenslutninger og enkeltmennesker

– et kontaktpunkt mellom de som ønsker å gjøre en frivillig innsats og de som ønsker å motta en

Hva gjør en frivillighetssentral?
– organisere den frivillige innsatsen

– organisere tilbudene og aktivitene utifra enkeltmenneskers ønsker og behov

Hva får en frivillig?
– nye venner

– nye ferdigheter

– kurs og opplæring

– samlinger

– attest

– faktiske utgifter dekkes

 Hun startet arbeidet med å etablere ny frivillighetssentral på Fjell 5. januar, og 30. november var det offisiell åpning av sentralen. Hun startet uten en blyant, men i dag rommer det lyse og åpne kontoret i Fjell kjøpesenter det meste. Hvordan har nybrottsarbeidet rundt byens tredje frivillighetssentral vært, leder Kari Jagland Berntzen?

Vi vil, vi vil
– Vi har konsentrert oss om tre satsingsområder: barn, ungdom og eldre. Noen frivillige er allerede i arbeid, blant annet personer som ønsker å lære mer norsk og andre som ønsker å komme ut av sin situasjon som hjemmeværende. Noen praktiserer i barnehage, andre jobber med eldre og andre igjen med kulturelle gjøremål. Disse har stort sett blitt kjent med frivillighetssentralen via munn-til-munn metoden, forteller Kari Jagland Berntzen.

– Vi har fram til nå ikke markedsført tilbudet så veldig, da vi har ønsket å lage et godt grunnarbeid. Men nå er informajonsmateriell, med logo og med farger som skal være gjennomgående for alt materiell fra frivillighetssentralen på Fjell, ferdig. Samtidig som det vil bli skilting i tilsvarende farger, slik at folk lett skal finne fram til oss her på Fjell kjøpesenter, sier Kari.

Ordfører på krakken
Ordfører Lise Christoffersen stod for den offisielle åpningen, som fant sted mellom kl. 1500-1700 på den siste dagen i november.

– Ordføreren har sagt seg villig til å være på Fjell med jevne mellomrom, slik at beboerne her oppe får en mulighet til å ta en prat med henne. I tillegg vil vi sette opp en postkasse, hvor folk kan sende brev til byens ordfører, sier Kari Jagland Berntzen.

– Folk er opptatt av at politikerne ikke hører på dem. De syns blant annet at det er dårlige servicemuligheter på Fjell, som gjør at de må ned til sentrum for å få utført viktige gjøremål som post- og banktjenester. Har ikke de andre bydelene slike tjenester?, spør Kari.

– Vi ønsker også at frivillighetssentralen her på Fjell skal være et knutepunkt for informasjon, for per i dag er det få som vet og har en oversikt over hva som skjer i området, mener Kari, – men etterhvert vil det kommer mye informasjon i hyllene her, i tillegg til at vi også får internett. Internett kan også være en service vi kan gi i forhold til å søke arbeid.

Ny form for frivillig innsats
Innsatsen i frivillighetssentralen skiller seg fra hva de tradisjonelle friville organisasjonene står for. I frivillighetssentralen er det den frivillige som “bestemmer” hva som skal gjøres, når det skal gjøres og hvor mye tid som kan avsettes. Ingen andre verv følger med på kjøpet.

– Dessuten er “vår” frivillige innsats koblet opp direkte til folks behov, sier Kari Jagland Berntzen.

– Vi ønsker dessuten å rekruttere yngre mennesker, da vi nå har en overvekt av eldre frivillige hjelpere, for å vise at dette arbeidet gjenspeiler en del av samfunnet. Det kan bli et møte mellom generasjoner, for den eldre kan naturligvis også hjelpe den yngre, sier Kari, som samtidig mener at kravmentaliteten må nedtones, da folk selv må gjøre noe med sin egen situasjon.

Å gi handler om å få
– Jeg føler jeg har fått et engasjert styre, som er min oppdragsgiver, forteller Kari Jagland Berntzen.

– De åtte som sitter i styret har god kjennskap til bydelen, og gir meg mange gode råd. Etter å ha fått godkjennelse av dem, er det naturligvis mitt ansvar å drive sakene framover. Kommunens sosialsjef, Hans Gunnar Karlsson, er styrets leder. Ellers er styret satt sammen av representanter fra borettslag, frivillige organisasjoner og en frivillig, forklarer Kari, som håper at Fjell frivillighetssentral i tida framover vil trekke til seg mange frivillige. For frivillig innsats handler om sosialt og samfunnsmessig engasjement og er en måte å hjelpe både seg selv og andre på, for å gi handler om å få.

– For selv om innsatsen er ulønnet, er den ikke uten belønning, vektlegger Kari Jagland Berntzen til slutt.

Publisert i 1998.

Legg igjen en kommentar