Tore Opdal Hansen ved roret i 16 år

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg

Tore Opdal Hansen (63) inviterer inn på ordførerkontoret – et kontor som han deler ved behov med påtroppende ordfører, Monica Myrvold Berg. Tore og Monica samarbeider i overgangsperioden fram til ny kommune etableres 1. januar 2020, og Tore er hennes selvutnevnte mentor: Han har 16 års ordførererfaring som han gjerne deler med sin etterfølger.

Tore Opdal Hansen har viet sitt liv til politikken, og er byens sammenhengende, lengst sittende ordfører siden 1837 (2014).

Samfunnsengasjert ungdom

– Som 18-åring meldte jeg meg inn i Unge Høyre, da jeg var en samfunnsengasjert ungdom. Jeg visste aldri hva faren min stemte, men Høyre var det mest naturlige valget for meg, sier Tore Opdal Hansen, som mener han ikke lot seg påvirke politisk av opphavet.

– Jeg var Unge Høyres ungdomskandidat og ble valgt inn i diverse utvalg. Var også hovedtillitsmann i militæret, som ble tilbrakt i Sandnes og på Hønefoss. I 1979 ble jeg valgt inn i bystyret sammen med tre andre ungdomskandidater, og Einar Hafland (H) ble valgt som ordfører. På den tida ble rådhuset rehabilitert, så bystyret holdt til i bibliotekets lokaler ved Drammen Park, minnes Tore, og lar tankene spinne videre i fortida:

– Sommeren 1980 ble jeg ansatt i Høyre: først som ungdomssekretær i Buskerud, deretter informasjonsrådgiver i Høyre sentralt og så informasjonssjef. Jeg var ansatt i Høyre helt fram til jeg ble ordfører i 2003. Etter hvert ble det ti perioder i bystyret, ni i formannskapet, fire perioder som gruppeleder og nå har jeg sittet i fire perioder som ordfører.

Tore Opdal Hansen, som har viet sitt liv til politikken, er byens sammenhengende, lengst sittende ordfører siden 1837. Karl Gundersen satt like lenge i ordførerstolen, 1935–40 og 1945–57, men ble avbrutt av krigsårene.

Siden 2003 er World Cup Sprint arrangert i Drammen med Jens Arne Svartdal og Bente Skari som vinnere. I den anledning inviterer ordfører Tore Opdal Hansen blant annet kongehuset, ambassadører, næringslivstopper og politikere til rådhusets storstue og med egen tribune som har nærkontakt med skitraseen i Kirkegata. Her er ordføreren sammen med blant annet kronprinsparet Haakon Magnus og Mette Marit (2015). I 2010 var kong Harald ordførerens gjest under skisprinten.

Livets mest opplevelsesrike periode

– Det har vært en takknemlig oppgave å være Drammens ordfører i årene 2003–2019, historisk sett én av de mest interessante byutviklingsperiodene. Å være ordfører har vært helt fantastisk, og den mest opplevelsesrike perioden i livet mitt helt uavhengig av hva jeg kommer til å gjøre framover. Ingenting kan toppe dette, understreker ordfører Tore Opdal Hansen med et ekstra håndtrykk på underarmen min. Det skal vise seg at det blir noen håndtrykk i løpet av samtalen for å understreke viktige poenger.

– At ordførertida nå ebber ut føles ikke bittert, da alt har sin tid. Det er fint å velge når man skal gå av selv, og ikke la andre bestemme dette. Ser tilbake på disse årene med glede. Skulle jeg finne på noe nytt, var tida inne både med sine valgmuligheter og min alder tatt i betraktning. Det ble Viken, som slett ikke blir noen pensjonisttilværelse, understreker Tore, og føyer til at han har mye energi som skal brukes fullt og helt i den nye fylkeskommunale jobben som leder av utdanningskomiteen, arbeide for Høyre og å holde foredrag. Kanskje blir det også litt tid til rådgivning?

Tore Opdal Hansen har 16 års ordførererfaring, som han gjerne deler med sin etterfølger, Monica Myrvold Berg (2019).

Fellesskapets folkevalgte
 
Ordfører Tore Opdal Hansen understreker at samfunnet er helt avhengig av å ta vare på demokratiet, både lokalt og nasjonalt. Det er ingen reelle alternativer.

– Noen stemmer ved valget, og noen tar på seg et større samfunnsengasjement. Som vil gjøre en jobb for det lokale fellesskapet, for dem som bor i kommunen. Noen må gjøre denne oppgaven, og det er viktig med en god rekruttering til politikken. Det er også viktig å være raus med å gi dem positive tilbakemeldinger, dersom de fortjener det og det gjør de ofte. Det er nok av det motsatte, spesielt i sosiale medier, sier Tore, som ikke liker ordet politiker, men foretrekker betegnelsen folkevalgt.

– Høyre driver aktiv “headhunting” til folkevalgte oppgaver, der vi ser etter mennesker vi mener stemmer Høyre. Også blant dem som per i dag ikke er medlemmer. I dag er en liten andel av velgerne medlemmer av partier. For noen tiår siden kunne partiene ha oppimot 30 prosent av sine velgere som medlemmer. Det var en helt annen situasjon, da du kunne hente kandidater fra medlemsmassen.

Kommunens målsetting er å levere høy kvalitet på tjenestene. Hvordan det skal gjøres er et skjønn som de folkevalgte utøver. En kommune betyr mest for dem som trenger den mest, og er helt avgjørende for innbyggere med spesielle behov. Derfor er det viktig at vi har et styre som folk er fornøyde med, et samlet lag med engasjerte folkevalgte. Hvis ikke, kan og må dette justeres ved neste valg og det gjør velgerne, understreker ordfører Tore.

Det har blitt utallige taler, åpninger og snorklipping i årenes løp for Drammens ordfører. Lekeparken i Drammen Park ble åpnet i 2011, og ble et utrolig populært lekeområdet fra dag én. Her klippes snora på toppen av sklia med ivrige barn som tilskuere.

Flere kampsaker med ringvirkninger

– I disse årene har byutvikling stått i høysetet, og vi er mange, alt fra administrasjonen, folkevalgte og andre positive krefter, som har jobbet mot samme mål og løftet byen til dagens nivå. Vi har høstet lovord land og strand rundt. Selv har jeg holdt over 700 foredrag om byutvikling, og vi har en vegg i rådhuset som er full av diplomer og priser, sier Tore Opdal Hansen og nevner noen av sine andre kampsaker:

Tore Opdal Hansen har holdt over 700 foredrag om byutvikling, og en vegg i rådhuset som er full av diplomer og priser.

– I 1989 ble jeg interessert i selskapsorganisering, og ble inspirert av hva som skjedde med Televerket som ble delt i to. Jeg ønsket flere resultatområder i kommunen for å få bedre innsikt og styring. Starten på det arbeidet ble at vi organiserte vårt eget Drammen Elektrisitetsverk til et AS og ett i én kommunal bedrift på begynnelsen av 90-tallet. Nå er 50 prosent av dette Glitre A/S, et selskap som er verdt mange milliarder kroner. I 1995 etableres Drammen Eiendom, Drammen Drift og Drammensbadet. Før kommunereformen for et par år siden hadde vi etablert 42 selskaper. Dette førte til bedre forvaltning av kommunens verdier, og en effektivitet som var blant Norges beste. Selskapene har vært viktig for oss i driften av de mange oppgavene en kommune har.

Selv om Drammen kommune ikke har hatt så mye penger, har vi klart å skape suksessbedrifter med overskudd: Lindum A/S er et godt eksempel på det med sine fem ansatte for 20 år siden til dagens 200 ansatte. Det er nå en miljøteknologisk bedrift, som har etablert seg på Øst-, Sør- og Vestlandet, og som gir kommunen flere titalls millioner kroner i aksjeutbytte hvert år. Totalt får vi nær 200 millioner kroner i aksjeutbytte fra våre selskaper hvert år.

Vi har internasjonale Drammen og et bevisst forhold til å være en mangfoldig by med innbyggere fra 150 land, som var og er viktig for byen. Taktomslaget kom med kommuneplanen i 2007: før det tenkte man 100 prosent norsk når vi skulle utvikle kommunen på de ulike områdene. Først på de siste sidene i planen ble internasjonale Drammen nevnt. Etter 2007 var internasjonale Drammen med allerede fra første side som en gjennomgående premiss, og fokuset påvirket hva som ble skrevet på sju av 10 områder i planen. De tre resterende var nøytrale, blant annet med et miljøperspektiv. Det var en kommuneplan for hele Drammen.

Det norske samfunnet var og er veldig A4, men vi i Drammen må ha et A1-format, et større format som inkluderer alle. Et internasjonalt sammensatt samfunn er positivt på mange områder, men det skaper også utfordringer når våre innbyggere kommer fra 150 land. Jeg har lagt vekt på å være ordfører for hele byen uansett etnisk bakgrunn.

Dro også i gang ordføreropprøret mot spilleautomater, som førte til spilleavhengighet og personlige tragedier for mange. Noen bensinstasjonsansatte kunne fortelle om personer som tapte over 10 000 kroner på en kveld. Noen gjorde underslag for å finansiere spillingen. Andre spilte bort penger de ikke hadde råd til å tape og måtte gå fra gård og grunn. Mange av disse historiene gjorde sterkt inntrykk på meg. Som folkevalgt må man bestandig se seg rundt og se dem som ikke roper høyest. De kan ha et stort, hvis ikke større behov for oppmerksomhet enn pressgrupper. Det var sterkt å vite at jeg har reddet livet til noen. Fikk også Per Kristian Foss til å snu i automatsaken. Spillautomatene hadde nesten 2,5 ganger større omsetning enn hele omsetningen til Norsk Tipping, og det var en kjærkommen inntektskilde blant annet til idretten, Røde Kors og andre gode formål. Jeg var i debatt i NRK og TV2 med generalsekretæren i Idrettsforbundet flere ganger, da de ikke hadde lyst til å miste denne store inntektskilden.

Ordfører Tore Opdal Hansen satte i gang ordføreropprøret mot spillautomatene. De hadde nesten 2,5 ganger større omsetning enn hele omsetningen til Norsk Tipping, og det var en kjærkommen inntektskilde blant annet til idretten. Fremme frivillig arbeid er også blitt viktigere i årenes løp. Her utenfor Drammen Roklubb: Aud Sandengen, Ravi Sunder med sønn, Per L. Andersen, Tore Opdal Hansen, Robert A. Lorentzen, Odd Moen og Tommy Svendsrud (2011)

Brenner for byen

– I mitt 40-årige politiske liv har vi hatt mange flinke folkevalgte. Vi trenger mennesker som brenner for byen sin: som har evne til å se andre mennesker, sette seg inn i deres situasjon og samtidig ha evne til å utvikle byen – og å vedta planer som er både forutsigbare og realistiske. Bystyret skal reflektere mangfold og representere innbyggerne, uansett alder og bakgrunn. Vi har mange flinke fagfolk i kommunen, men skjønnet skal utvises av de folkevalgte. Det er de som skal ta gode beslutninger på vegne av byens innbyggere, påpeker ordfører Tore Opdal Hansen.

– Administrasjonen har spilt meg god i forhold til hvordan kommunen utøver sitt eierskap i sine 42 selskaper. Jeg kastes på dypt vann mange ganger i året, men svømmer i land takket være godt administrativt håndverk som gir meg gode innspill.

Det har historisk vært to sterke partier, Høyre og Arbeiderpartiet, i Drammen. Ved årets valg ble begge betydelig svekket. Nå har vi fått flere partier med god oppslutning, og flere organiseringer. Noen er kommet for å bli, noe som skaper nye utfordringer som etablerte partier må forholde seg til.

Et kvalitetsstempel på Drammen er at vi politisk har samarbeidet og har hatt gode prosesser i store saker. Derfor har vi de resultatene vi kan vise til. Den arbeidsformen håper jeg vil fortsette.

Dessverre er det vanskeligere å få med kvinner enn menn i politikken, så derfor er det ikke likestilling. Dette er en utfordring for de politiske partiene som må rekruttere flere kvinner, fastslår Tore med blikket vendt framover.

Drammens 200-års jubileet i 2011 ble et begivenhetsrikt år med blant annet besøk av kong Harald og dronning Sonja, samt fylkesmann i Buskerud, Kirsti Kolle Grøndahl. Her rusler de sammen med ordfører Tore Opdal Hansen over Ypsilon. Brua som fikk Drammen kommunes pris for god byggeskikk i 2008, Norsk Stålkonstruksjonspris og ECCS European Steel Design Awards, begge i 2009.

Fra fru Hansen til kong Harald

Besøkslista til ordfører Tore Opdal Hansen er innholdsrik:

– Ordføreroppgaven fører med seg en glamorøs side med mottagelser av blant annet kongelige, presidenter, fredsprisvinnere og næringslivstopper til mennesker som sliter i livet. Spennvidden er stor. Husker spesielt godt middagen med 17-årige Malala Yousafzai, fredsprisvinneren i 2014. Og fredsprisvinner og tidligere president i Sør-Afrika, Frederik Willem de Klerk, som jeg tok med til Spiralen og etterpå ble det middag i rådhusets storstue. Av ham fikk jeg høre historier om frigjøringen av Nelson Mandela og dagens aktuelle situasjon med klimautfordringer i Sør-Afrika.

Alle som ber om et møte med meg har fått det. Jeg lytter og kan gi råd, og i enkelttilfeller henviser jeg dem til kommuneombudet. I slike møter har jeg med folk fra administrasjonen, som har fagkunnskap på det aktuelle området.

Å være ordfører er en tilstand, en såkalt 24/7-jobb. Jeg tenker på jobben også når jeg har fri. Og det er helt sikkert noe å angre på som kunne vært gjort eller gjort bedre. I etterpåklokskapens lys kan jeg se annerledes på saken, men i politikken kan vi ikke ha beslutningsvegring av den grunn. Du må bestemme deg for hva du ønsker å gjøre eller ikke, og hver dag står du overfor korsveier. Hvis det blir dobbeltbooking, må man velge bort noe og velge det man tror er det klokeste for kommunen, sier Tore, som er ganske fornøyd med det han har fått utrettet i disse 16 årene – selv om det er mye som er ugjort. Det vil det bestandig være.

Frederik Willem de Klerk var ordførers gjest i 2019. Det ble både tur til Spiralen og middag i rådhusets storstue. De Klerk var president, da Nelson Mandela ble løslatt i 1990, bare noen dager etter at forbudet mot African National Congress (ANC) ble opphevet av presidenten. Mandela og de Klerk fikk Nobels fredspris i 1993 (2019).

Slagkraftig enhet

Nye Drammen består av tre veldig forskjellige kommuner, som nå skal bli én kommune med disse kvalitetene. Som alle skal trekke veksler på, og hvor folkevalgte drar i samme retning. Og med en dyktig administrasjon, som med sin tyngde gir gode tjenester – i nasjonal sammenheng én av de beste, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som ser for seg ei framtid i en rivende utvikling, også på kommunalt nivå.

Ordfører Tore Opdal Hansen er rask til å svare når det gjelder spørsmålet om tabber som er gjort:

– Det var et intervju med Drammens Tidende, som jeg tok for lett på, noe journalisten ikke gjorde. Så jeg kom skeivt ut fra hoppkanten. Det gjaldt First House-saken, hvor jeg landet først etter granskingen av rådmannen og meg. De månedene var slitsomme. Hyggelig var det at politiske motstandere og medspillere tok selvkritikk for sin behandling av meg, da de fikk se resultatet av Kontrollutvalgets granskning da saken var til behandling i bystyret.

En annen gang bommet jeg på klokkeslettet og kom én time for sent til julegrantenningen på Bragernes torg.

I november, i 16 år, har ordfører Tore Opdal Hansen, vært med på fellingen av grantreet som blir til juletre i vennskapsbyene Kiel og Stykkishólmur. Skogskarene i Vei, natur og idrett serverer med et smil nytraktet kaffe fra svartkjelen og nystekte wienerbrød. En hyggelig tradisjon og et positivt juletrediplomati, ifølge ordføreren. Her blir han servert kaffe av Dag Ove Ellingsen og wienerbrød av Torbjørn Bogen (2017).

Ingen flere bommerter komme på bordet.

– Fordelen ved å ha lang fartstid er at jeg er flink til å be om råd, slik at jeg ikke beveger meg ut på tynn is. Manøvrer slik at jeg ikke gjør feil, selv om jeg i etterpåklokskapens lys skulle ønsket å ha tenkt og gjort litt annerledes der og da. Vi gjør alle feil og kunne tatt andre valg hver eneste dag. Jeg tror det er viktig å fokusere på mulighetene og ikke på feilene. Men feil man gjør er også viktig læring.

Viken er framtida

– Per 1. januar 2020 er Viken fylkeskommune en realitet, og vi fylkespolitikere har allerede begynt å forberede oss. Det blir parlamentarisme, og som på Stortinget fordeles komiteene mellom de ulike partiene, forteller ordfører Tore Opdal Hansen.

– Jeg blir ikke en del av lederskapet, for Høyre er i opposisjon. Det er to tunge oppgaver i fylkeskommunen, samferdsel og utdanning. Jeg fikk velge først, og valgte utdanning. Viken har 58 offentlige videregående skoler pluss mange private. Til sammen over 40.000 elever. Jeg gleder meg til å bli komitéleder og å utvikle et best mulig videregående skoletilbud.

Min hverdag er å ta beslutninger, så jeg henger dårligere med om morgen og trenger da mer tid. Jeg liker ikke møter som begynner klokka 9.00 eller tidligere, da jeg tenker raskere jo lenger ut på dagen jeg kommer. Mine kreative perioder er sent om kvelden. Jeg er et B-menneske med god helse, og som har den aller beste skrivetida sent på kvelden.

Jeg påvirkes absolutt hele tida – noen ganger kan det helt tilfeldig føre til en idé. Da kan den siste byggeklossen komme på plass, uansett når på døgnet det er, sier avtroppende ordfører, Tore Opdal Hansen, som helt sikkert vil få mange gode ideer når han sitter på toget eller suser innover til Oslo og Vikens kontorer på sin BMW-motorsykkel i årene som kommer.

Avtroppende ordfører og påtroppende fylkespolitiker, Tore Opdal Hansen, gleder seg til å bli komitéleder og å utvikle et best mulig videregående skoletilbud i Viken.

(Oktober 2019)

Publisert på Drammen kommunes hovedside.

Legg igjen en kommentar