Cuba i et nøtteskall –

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg

farger, fattigdom og forfall.

Cubas regjering vil dele ut flere tusen kvadratkilometer ubrukte landområder til private. Personer med kunnskap og erfaring fra landbruksarbeid, men også andre, kan få jord, melder kommunistpartiets offisielle organ Granma. Ved de store, statlige brukene er produksjonen synkende. Utdelingen av jordbruksland er den mest omfattende i sitt slag på Cuba på flere tiår. Regjeringen til Raul Castro er under økende press for å redusere matimporten, som koster landet over 14 milliarder kroner i fjor.

amerikaner nettGamle amerikaneske biler fyller trafikkbilder med lyd og farger.

I år er det femti år siden Fidel Castro kom til makten på Cuba. En begivenhet som feires av noen, mens andre lar markeringen skje til øredøvende stillhet. Grunnen til det kan være så mangt, men kanskje noen av disse inntrykkene fra et ferieopphold på øyriket kan gi svar?

gutt nettHva vil framtida bringe, mon tro?

Visste du at på Cuba er…

…. gjennomsnittlig levealder cirka 79 år
…. pensjonsalderen 55 år for kvinner og 60 år for menn
…. to barn mest vanlig i husstanden, som gjerne rommer flere generasjoner
…. det 60 prosent som skiller seg
…. fremdeles mannen som er herre i huset
…. byster og plakater av José Marti og Che Guevara ofte plassert i parker og på fasader
….. helsetilbudet gratis, men det er stor mangel på medisiner og legeutstyr. Eksporterer helsefaglig personell
…. utdanningstilbudet gratis
…. inntektene høyere for drosjesjåfører og folk som arbeider i turistnæringen enn for leger
…. det ulovlig å selge og eksportere gamle amerikanske biler fra 1950-årene
…. kvinner med store sigarer tipsede fotomodeller
…. hus og leiligheter ofte preget av manglende vedlikehold – fordums prakt er slitt eller ødelagt
…. det ofte frittgående griser og høner, okser foran plogen og hester foran kjerra
…. det rasjoneringskort, egen myntenhet og egne butikker med knapt vareutvalg for lokalbefolkningen
….. det alltid tid til å gjøre ingenting
…. det glimrende dyrkingsforhold med flatt landskap, god jord og temperatur. Allikevel importerer landet stort sett all frukt og grønnsaker
…. kraftig og viltvoksende kratt i ferd med å ta over dyrket mark

Så det er fremdeles mye upløyd mark på Cuba.

mann med sigar nettEn mann og hans sigar. Utenfor et hus som har sett bedre dager.

Leserbrevet er lest og godkjent av VG Nett, slik at det oppfyller krav i Vær Varsom-plakaten og redaktøransvaret, mens språk, rettskriving og grammatikk ikke nødvendigvis er korrigert og rettet.

Legg igjen en kommentar