NHO-direktør Kristin Skogen Lund lærer av Ung11-deltakere

Tekst og foto: Birgitte Simensen Berg

Lund ønsker å lære om Ung11-prosjektets erfaringer så langt, samt å være med på å gjøre tilbudet bedre kjent utenfor Drammens grenser.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund ønsker å lære av Ung11-deltakerne, og hun lytter og spør. 

I krysset Dronninggata og Hauges gate ligger lokalet til Ung11, som er et tilbud til ungdommer i Drammen om et ekstra grunnskoleår. I tillegg til skolefagene er det fokus på utvikling av selvbildet og selvtillit, samt karriereveiledning.

Ung11-deltakere som tar ett 11. skoleår tar til seg praktisk og teoretisk lærdom, samt økt mestringsevne. 

Verdien av arbeid

Temaet for årets NHO-konferanse 9. januar er “Verdien av arbeid”. Sett i lys av hvor store verdier som går tapt – både for enkeltmennesket og samfunnet – når noen ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, tror administrende direktør Kristin Skogen Lund at Drammen gjør lurt i å gi elevene flere veier til mål, slik at de kan fullføre skolegangen og få seg arbeid.

– Med dagens høye frafallstall i videregående skole, der én av fem ikke fullfører videregående skole, er vi nødt til å bli flinkere til å prøve nye og alternative veier til læring, mener Lund.

Kristin Skogen Lund fordyper seg i brosjyren om Ung11-prosjektet. Ordfører Tore Opdal Hansen serverer kaffe til lesingen.

Åpen og god relasjon

Ung11-deltakerne Celine, Elias og Silje deler sine opplevelser om sitt 11. skoleår med NHO-direktøren:

– Å ta dette skoleåret har vært best for meg. Vi har en åpen og god relasjon til lærerne og meddeltakerne, og jeg har fått nye venner. Dessuten er jeg blitt bedre i matte.

Ved å lage pepperkakeborg og -hus, har deltakerne fått smaken på matematikk.

Ung11-deltakerne har vært pepperkakehusets byggmestere. Ei av deltakerne får her gleden av å slå i stykker borgen og huset sammen med Kristin Skogen Lund. Og de slo, så kakebitene spratt i alle himmelretninger.

– Det er rart med matte. Man må knekke koden. Vi sier til oss selv at vi ikke kan, men så kan vi allikevel, sier Kristin Skogen Lund, og spør ungdommen om de har tenkt på yrkesvalg:

– Noe innen helse og omsorg. Kanskje konduktør. Politi, da jeg er glad i å jobbe med mennesker.

– Tenk på at dere går foran og baner vei. Derfor må det jo være ekstra kult å være med på dette prosjektet, sier NHO-direktøren og får samstemte nikk og smil tilbake fra Ung11-trioen.

Best mulig for flest mulig

– Fram til nå har vi hatt en oppfatning at alle skal inn i de samme boksene, men det er forskjellige måter å tilegne seg kompetanse og oppnå mestringsfølelse på. Valgmulighetene øker, og vi i NHO kan bidra med å gi ungdommen praktisk arbeidserfaring, sier Kristin Lund Skogen, og legger til:

– Det er veldig spennende å høre om Ung11-prosjektet, og jeg sitter igjen med inntrykket av en initiativrik kommune. Her er et tilpasset tilbud som gir ungdommen mestring til å komme gjennom skolegangen. Vi må bli flinkere til å prøve nye ting, og å fange opp ungdom som trenger det lille ekstra. Ja, best mulig for flest mulig. Utdanningssystemet er arbeidslivets viktigste leverandør. Framtidas arbeidsmarked vil trenge flere fagarbeidere, flere innen helse- og omsorg, samt teknologi.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund får gode svar fra Ung11-deltakerne om hvordan nytteverdien av ett ekstra skoleår er.

11. skoleår eneste i Norge

Kristin Skogen Lund fikk også en grundig orientering om Ung11-prosjektet av ordfører Tore Opdal Hansen og prosjektleder Monica Søhus.

Film hvor ordfører Tore Opdahl Hansen og prosjektleder i Ung11, Monica Søhus, gir NHO-direktør god informasjon om det toårige prosjektet Ung11.

Ung11, som er et 11. skoleår startet opp høsten 2017 etter et godt samarbeid med karriereveiledere, fylkeskommunen, ungdomsskolerektorer, foresatte og elevene selv.

Ung11 starter som et toårig prøveprosjekt, og Drammen kommune jobbe for at ungdommene får et best mulig tilbud. Kunnskapsdepartementet medfinansierer en følgeevaluering av Ung11.

I Drammen har man de siste 10 årene drevet en bevisst utvikling av skolens innhold. Ung11 – ett av fire svært viktige forsterkningstiltak i Læringsløp Drammen – har ambisjon om å øke gjennomføringen i videregående skole.

De fire forsterkningstiltakene er:
• Gratis barnehage for barn i lavinntektsfamilier
• Aktivitetsskole
• Sommerskole
• Et ekstra kvalifiseringsår – Ung11

Historisk sett har færre ungdommer startet direkte på videregående skole i Drammen enn i andre storbyer, og færre ungdommer fra Drammen klarer å gjennomføre videregående utdanning innen fem år sammenliknet med landet for øvrig. Årsakene er sammensatte, men én kjerneutfordring er manglende mestrings- og læringsforutsetninger. I Læringsløp Drammen er det aller viktigste å jobbe for høyere og jevnere kvalitet i hele læringsløpet fra barnehage til videregående.

Ung11 har to overordnede målsettinger:

1. Styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå videregående opplæring.

2. Forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og individuell tilpasning.

Ung 11 er altså et tilbud til elever som har behov for en ekstra innsats for å være godt forberedt og i stand til å gjennomføre videregående skole. Det kan for eksempel gjelde elever som er sent ankommet til landet, elever som har stort fravær grunnet sykdom eller elever som av andre årsaker ikke har tilstrekkelig grunnlag til å starte i videregående skole.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund får en grundig orientering om Ung11-prosjektet av ordfører Tore Opdal Hansen og prosjektleder Monica Søhus.

Publisert på Drammen kommunes nettsider.

Publisert i Byavisa Drammen.

Legg igjen en kommentar